Offshorekompetanse.no - Vi finner riktig kandidat

Personvernerklæring og bruksvilkår for Offshorekompetanse AS

Sist oppdatert: 07.08.2020

Vilkårene styrer alt vi gjør innen innsamling, behandling og bruk av data i markedsførings- og salgsøyemed. De tar også for seg dine rettigheter til innsyn, endring og sletting av personlig informasjon om deg. Ved å benytte våre digitale kanaler samtykker du til vilkårene. Hvis du er uenig i datapraksisen som er beskrevet i vilkårene bør du unngå å bruke våre digitale kanaler.

Nettstedets eier og kontaktopplysninger

Navn: Offshorekompetanse AS

Org. nr.: 916 992 114

E-post: admin@offshorekompetanse.no

E-post til personvernombud: admin@offshorekompetanse.no

Offshorekompetanse AS er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.

Formål med lagring av dine personopplysninger er å ha en levende CV som gjør deg lett tilgjengelig for bedrifter som benytter seg av Offshorekompetanse sine tjenester.

Hva slags personopplysninger behandles?

- Personalia (Kun den informasjonen som du selv har fylt ut i din CV)

- CV-Vedlegg (attester, vitnemål, o.l. som du selv har lastet opp til din CV)

Grunnlag for behandling av personopplysninger

- Grunnlaget for behandlingen av personopplysninger er «Berettiget interesse».

Utlevering av personopplysningene til andre

- Data utleveres kun til arbeidsgivere som benytter personale gjennom Offshorekompetanse AS. 

- Du kan når som helst logge deg inn og behandle dine egne opplysninger. Ta kontakt med Offshorekompetanse AS på e-post hvis du ønsker å slette din konto hos oss.

Hvor lenge lagres dine personopplysninger

- Personopplysningene dine lagres så lenge som du ønsker å benytte deg av Offshorekompetanse AS sine tjenester. Du kan når som helst skjule din CV, slette alle utfylte felt i din CV eller kontakte Offshorekompetanse for å få slettet din konto.

Dine rettigheter som jobbsøker

- Rett til innsyn, retting, sletting og dataportabilitet/uthenting av egenregistrerte data.

- Rett til å kreve at behandlingen av personopplysninger begrenses.

- Rett til å motsette deg visse former for behandling.

- Rett til å klage til Datatilsynet på behandling i strid med personvernreglene.

Automatiske avgjørelser

- Data benyttes ikke til automatiserte avgjørelser

Personopplysninger fra andre kilder

- Det hentes ikke inn andre personopplysninger enn de du selv registrerer som innlogget.

Endringer i vilkårene

Etter hvert som vår forretningsvirksomhet og verktøy utvikler seg kan vi ha behov for å oppdatere vilkårene. Vi oppfordrer deg til å gå gjennom vilkårene jevnlig. Ved større endringer vil vi også kunne forsøke å kontakte deg direkte gjennom tilgjengelige kanaler som eksempelvis gjennom e-post eller varsler i våre digitale kanaler.

Ansvarsfraskrivelse/begrensning av ansvar

Offshorekompetanse og våre tjenesteleverandører, lisensgivere og leverandører gir ingen garanti for våre digitale kanalers eller innholdets egnethet, pålitelighet, tilgjengelighet, tidsriktighet, sikkerhet eller nøyaktighet. All informasjon, programvare, produkter, tjenester og grafiske elementer tilbys «as is», uten noen form for garanti.

Så langt det lar seg gjøre innenfor gitt lovgivning skal Offshorekompetanse og deres tjenesteleverandører, lisensgivere eller leverandører ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for eventuelle tap eller skader i noen form, som måtte oppstå ved eller i forbindelse med bruk av våre digitale kanaler, uansett om det er basert på en kontrakt, erstatning, forsømmelse, ansvar, og selv om Offshorekompetanse eller noen av Offshorekompetanses partnere har blitt informert om muligheten for skade.

Erstatning

Du forstår og godtar at du står personlig ansvarlig for egen oppførsel i våre digitale kanaler. Du samtykker til å erstatte, forsvare og holde Offshorekompetanse, dets morselskap, datterselskap, tilknyttede selskaper, partnere, lisensgivere, ansatte, agenter, og alle tredjeparts informasjonstjenester utenfor skade fra og mot alle krav, tap, utgifter, skader og kostnader (inkludert, men ikke begrenset til direkte, tilfeldige, følgeskader og indirekte skader) og realistiske advokatutgifter som et resultat av eller som skyldes bruk, misbruk eller manglende evne til å bruke våre digitale kanaler eller innholdet, eller ethvert brudd på disse vilkårene.

Spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss.

Offshorekompetanse AS

Oversikt over informasjonskapsler (cookies) og dine valg finner du her.